18 Haziran 2021, Cuma
Yeni Yazılar
 • Hastalık ve Sağlık Sigortası

  Hastalık ve Sağlık Sigortası

  1. Kavram Hastalık sigortası, sigortalının, sigorta süresince hastalanması veya herhangi bir kaza so...

 • Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası

  Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası

  Tıbbî hatalar (malpraktis), son günlerde sürekli bir şekilde toplumun gündemini meşgul etmektedir[1]...

 • İhtiyari trafik Sigortası

  İhtiyari trafik Sigortası

  Zorunlu trafik sigortası ile sağlanan sigorta teminatı, poliçede yazılı olan limitle sınırlıdır. Her...

 • Sigortacının Sorumlu Olduğu Hâller

  Sigortacının Sorumlu Olduğu Hâller

  Zorunlu trafik sigortası, bir mal sigortası değil, sorumluluk sigortası türüdür. Bu nedenle, bu sigo...

 • Sorumluluk Sigortaları

  Sorumluluk Sigortaları

  Sorumluluk sigortaları, sigorta ettirenin üçüncü kişilere karşı sorumluluğuna yol açan olaylar sonuc...

 • Kredi Hayat Sigortası

  Kredi Hayat Sigortası

  Kredi hayat sigortası, kredi borçlusunun ölümü hâlinde bakiye kredi alacağını teminat altına alan bi...

 • Alacak Sigortaları

  Alacak Sigortaları

  Bir kişinin üçüncü kişilerdeki alacaklarım güvence altına almak amacıyla yaptırdığı sigortaya alacak...

 • Cam Sigortası Kırılması

  Cam Sigortası Kırılması

  Cam kırılması sigortası, sigorta konusu bir binadaki cam ve aynaların kırılma rizikosuna karşı yapıl...

 • İnşaat Sigortası

  İnşaat Sigortası

  İnşaat sigortası, sigorta konusunu oluşturan değerlerin, teminat süresi içinde, inşaat sahasında bul...

 • Makina Sigortası ve Montaj

  Makina Sigortası ve Montaj

  Makine kırılması ve montaj sigortalan, makinelerde anîden oluşan hasarlardan doğan zararlan karşılam...

Sigorta Gelişmeleri

 • Can Sigortaları
 • Mütemevviç Sigorta Poliçeleri
 • Mal Sigortası Türleri
 • Sigorta Tazminatının Ödenmiş Olması
 • Mal Sigortalarının ilkeleri