9 Mayıs 2021, Pazar
Yeni Yazılar

Can ve Mal Sigortaları

Can Sigortaları

LKAVRAM Can sigortaları, insan hayatı ile ilgili olayların sigortasıdır. İnsan hayatına ilişkin rizikolar, bir kişinin ölümü, kazaya uğraması, hastalanması, bir uzvunun sakatlanması nedeniyle meslekte çalışamaz hâle gelmesi, yaşlanması gibi olaylardır. Gerçekten, bir futbolcunun ayaklarının sakatlanması, bir piyanistin ellerinin kopması, bir şarkıcı veya sunucunun ses tellerinin hasar görmesi, bir marangozun ellerini kullanamayacak şekilde sakatlaması insan hayatına yönelik rizikolardan birkaçıdır. İnsan yaşamına ... Devamını Oku »

Mütemevviç Sigorta Poliçeleri

Sigorta konusu yer ve sigorta bedeli bakımından birbirinden ayrılması olanaksız olan mallara ilişkin yangın rizikolarının tek poliçede toplanmasıdır. Aynı bina içindeki değişik fiyatlara tâbi olan mallar ile değişik tarife sınıflarına dâhil olan çeşitli binalara dağılmış mallar için bu sigorta şekli kullanılabilir. Örneğin, bir fabrikada üretilen kumaşlar 10 ayrı boyahaneye gönderilmektedir. Genel olarak toplam tutar belirli olduğu hâlde her boyahanede ne ... Devamını Oku »

Mal Sigortası Türleri

Mal sigortası kavram olarak para ile ölçülebilen, maddî nitelik taşıyan her türlü malvarlığı değeri üzerindeki menfaatlere yönelik bütün rizikoları kapsar. Bu nedenle, yangın, nakliyat, kasko, makine kırılma ve montaj, tarım, inşaat, cam kırılması ve hırsızlık gibi sigorta branşları, mal sigortası başlığı altında toplanır. Deprem, sel ve su baskını, fırtına, grev-lokavt, halk hareketleri, terör, kötü niyetli hareketler, toprak kayması, uçak ve ... Devamını Oku »

Sigorta Tazminatının Ödenmiş Olması

Halefiyet hakkı, sigorta şirketinin zarar görene ödediği tazminata bağlı olarak sigortacıya tanınan bir haktır. Bu hakkın doğabilmesi için de, sigortacının poliçe kapsamındaki zararı sigortalısına ödemiş olması gerekir. Dolayısıyla, sigorta şirketi, henüz ödeme yapmadan halefiyet hakkını kazanmaz Buna karşılık, sigortacı zararı kısmen tazmin etmişse, sigortalı kalan kısımdan dolayı sorumlulara karşı sahip olduğu başvurma hakkını korur (TTK.m. 1472/2). c) Halefiyet Hakkının Sınırları ... Devamını Oku »

Mal Sigortalarının ilkeleri

Mal sigortalarına ilişkin olarak kanunumuz üç temel ilke kabul etmiştir. Bunlar, mal üzerinde menfaati olan herkesin sigorta yaptırabilmesi (menfaat ilkesi), sigorta bedelinin sigorta konusu malın sigorta değerini aşmaması (tazminat ilkesi) ve sigortacının tazmin ettiği zarar oranında sigortalının haklarına halef olması, yani halefiyet ilkesinden oluşmaktadır. 1. Menfaat İlkesi a) Genel Olarak Bir kişinin sigorta sözleşmesi yaptırabilmesi için sigorta konusu rizikoya ilişkin ... Devamını Oku »

Mal Sigortaları

Kişilerin özellikle taşınır ve taşınmaz mallarına yönelik olan rizikoların güvence altına alınması amacıyla yapılan sigortalara “mal sigortası” veya “malvarlığı sigortası” adı verilir. Bu çerçevede, ekonomik değeri olan her türlü menfaat bir sigorta sözleşmesine konu edilebilir. Hatta sigorta yaptıran kişinin sigorta konusu malın sahibi olmasına da gerek yoktur.   Kiracı, taşımacı ve emanetçi gibi kişiler de sigorta mal sigortası kavram olarak ... Devamını Oku »

Can, Mal ve Sorumluluk Sigortaları

Sigorta türlerine ilişkin olarak eski Türk Ticaret Kanunu’nda da benimsenen klasik sınıflandırma, sigorta konusu menfaatin türüne göre yapılan mal sigortası ve can sigortası ayrımıdır. Buna göre, konusunu malvarlığı değerlerinin oluşturduğu sigortalar, “mal sigortası”, insan hayatına yönelik rizikoları teminat altına alan sigortalar ise “can sigortası” adıyla alınır. Son zamanlarda bu iki gruba “sorumluluk sigortası” adıyla bir üçüncü grup daha eklenmiştir. Kişilerin ... Devamını Oku »