9 Mayıs 2021, Pazar
Yeni Yazılar

Kasko

Kaza Sigortası

1. Kavram Kaza sigortası, belirli bir prim karşılığında, sigortalının uğrayacağı kaza sonucu ölüm, geçici ve sürekli sakatlık ya da işgöremezlik hâlleri için güvence sağlayan bir can sigortası şeklidir (TTK.m. 1507/1). Bu sigortanın kapsamını belirleyebilmek için kaza teriminin ne anlama geldiğini tespit etmek gerekir. Kanunda kaza kavramı tanımlanmamıştır. Sigorta genel şartlarına göre: “Bu poliçedeki kaza tabirinden maksat, anî ve haricî bir ... Devamını Oku »

Alacak Sigortaları

Bir kişinin üçüncü kişilerdeki alacaklarım güvence altına almak amacıyla yaptırdığı sigortaya alacak sigortası adı verilir. Alacak sigortası, borcun ödenmemesi tehlikesine karşı sigorta güvencesi sağlar. Buna göre, borçlunun ölmesi, iflas etmesi, işsiz kalması veya iş göremez duruma gelmesi gibi hâllerde bu sigorta devreye girer, bakiye kredi borcu sigorta şirketi tarafından karşılanır. Bu yönüyle, alacak sigortalarında hem alacaklı hem de borçlu korunmuş ... Devamını Oku »

Kasko Sigortası

Son yıllarda araç sayısının sürekli artmasıyla birlikte trafik kazalarında da olağan dışı bir artış görülmüştür. Bu durum, araç sahiplerini güvence aramaya yöneltmiş ve kasko sigortası ile motorlu araçlara yönelik rizikolar sigorta güvencesi altına alınmıştır. Kasko sigortası, rizikonun gerçekleşmesi sonucunda sigorta konusu motorlu aracın uğrayacağı hasarlan karşılamaya yönelik bir mal sigortası şeklidir[1]. Bu sigorta ile otomobil, kamyon, otobüs gibi motorlu araçların ... Devamını Oku »