9 Mayıs 2021, Pazar
Yeni Yazılar

Zarar Sigortaları

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, eski kanundaki sistematiği değiştirerek, sigorta türlerini “zarar sigortaları” ve “can sigortaları” olmak üzere iki gruba ayırmıştır. Buna göre, mal sigortası ile sorumluluk sigortalan, zarar sigortaları üst başlığı altında düzenlenmişken, can sigortaları, hayat sigortası, sağlık (hastalık) sigortası ve ferdi kaza sigortasından oluşmaktadır. şeklindeki rizikolar teminat altına alınır. Bireysel emeklilik sistemi ise, hayat ve hayat dışı gruplarının dışında üçüncü bir branş olarak kabul edilir. Ancak sigorta şirketlerinin sadece bireysel emeklilik ruhsatı almaları mümkün olduğu gibi, “hayat ve emeklilik” şeklinde faaliyette bulunmalarına da izin verilmektedir.

Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, aslında zarar sigortaları kavramının karşısında can sigortası değil meblağ sigortası teriminin kullanılması gerekir. Ancak, yeni kanunda bu ayrım şekli benimsenmiş olduğundan, biz de kitabımızda Türk Ticaret Kanunu’ndaki sistematiği esas alarak önce zarar sigortalarının dallarını oluşturan mal sigortalan ile sorumluluk sigortalarını, daha soma ise can sigortalarını inceleyeceğiz.

Cevapla