9 Mayıs 2021, Pazar
Yeni Yazılar

Cam Sigortası Kırılması

Cam kırılması sigortası, sigorta konusu bir binadaki cam ve aynaların kırılma rizikosuna karşı yapılır. Genellikle tek başına değil de paket sigortası şeklinde yangın, hırsızlık ve benzeri sigortalarla birlikte yapılır. Bu sigortanın konusunu, binamn dış cephe camlan ve kapı camlan oluşturur. Dolap, sehpa, masa vitrin gibi eşyalar üzerindeki cam ve aynalar teminat dışındadır. Cam kınlması sigortası, sigorta sözleşmesi ve genel şartlarda yazılı hususlar dışında tüm rizikolan kapsar.

Bu sigortalarda, aksine sözleşme yapılmadığı takdirde sigorta teminatı dışında kalan hâller şunlardır:

  • Başka bir sigorta ile güvence altına alınmamışsa yangın, yıldınm, infilâk veya yangın sırasındaki söndürme ve kurtarma faaliyetlerinden kaynaklanan hasarlar
  • Sigortalı cam ve aynaların bulunduğu bina ve çevresinde yapılan inşaat ve tadilâttan kaynaklanan hasarlar
  • Cam ve aynaların kınlması dolayısıyla üzerinde bulunan süsleme ve yazıların bozulmasından kaynaklanan hasarlar                                                                                    M
  • Grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketleri veya bunlara müdahale sırasında meydana gelen hasarlar

3

Cam kırılması sigortası, bir mal sigortası türü olması nedeniyle doğal afetler, savaş, isyan ve ayaklanma gibi olaylar, aile bireylerinin kasıtlı hareketleri, kamu otoritesinin tasarrufları ve bina çökmesi sonucunda meydana gelebilecek rizikolan kapsamaz. Bunların dışında, aşağıdaki hususlar da sigorta teminatına girmez:

  • Sigortalı cam ve aynaların yerine konması, takılması, yerlerinden çıkarılması, taşınması veya çerçevelerinin tamiri sırasında oluşan hasarlar
  • Sigortalı cam ve aynaların yüzeylerinde meydana gelen çizilmeler
  • Dışarıdan bir etki olmadığı hâlde, kaide ve çerçevelerin hatalı veya dayanıksız olmasından kaynaklanan hasarlar

Cevapla