9 Mayıs 2021, Pazar
Yeni Yazılar

Tarım Sigortaları

Mesken ve işyerlerinin yanı sıra sigorta güvencesi altına alınması gereken bir diğer alan tarım alanlarıdır. Gerçekten, çiftçilik veya hayvancılık alanında sigorta edilebilecek çeşitli I tehlikeler mevcuttur. Yağmur, kar, dolu, don, yangın, hayvanların toplu ölümüne neden olan hastalıklar bu tehlikelerden birkaçıdır. Tarım ve hayvancılıktaki tehlikelerin ortak özelliği, anî ve beklenmedik bir şekilde büyük miktarda hasara neden olması ve çoğu kez çiftçinin bir yıllık emeğini ve sermayesini bir anda tüketmesidir. Bu nedenle, çiftçinin uzun bir bekleyiş sonucunda ürün almayı umduğu bir anda gerçekleşen yağmur, kar, dolu ve hayvan hastalıklarına karşı sigorta güvencesi altına alınmasında yarar vardır. Sigorta yaptıran çiftçi, böylece zararlarını en aza indirecek ve sigorta süresince bu olaylar nedeniyle malî sıkıntıya düşme korkusundan kurtulacaktır.

Ülkemizde yapılan tanm sigortası türleri şunlardır:

  • Dolu sigortaları
  • Tarım yangın sigortaları
  • Hayvan hayat sigortalan
  • Sera sigortalan
  • Besi sigortaları

Tarım sigortalarınm yapılmasını teşvik etmek amacıyla 2005 yılında 5363 sayılı Tanm Sigortalan Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanunla bir “Tanm Sigortalan Havuzu” oluşturulmuştur. Havuz; kapsama alınan riskler için sigorta, reasürans ve retrosesyon yapmaya yetkilidir. Sigorta şirketleri, tanm üreticileri ile tanm sigortalan sözleşmelerini kendi adlarına akdeder, prim ile riskin tamamını Havuza devrederler.

Cevapla