9 Mayıs 2021, Pazar
Yeni Yazılar

Sabit Primli Sigorta ve Değişir Primli Sigortalar

Sigortalar, prim ödeme sistemi açısından sabit primli ve değişir primli olarak iki gruba ayrılır. Sabit primli sigortalarda, sigorta ettiren, sözleşmede öngörülen primi ödemek suretiyle sigorta güvencesinden yararlanır. Prim miktarının daha somadan artmlması söz konusu olmaz. Sigorta ettiren, sigortacıya karşı alacaklı konumundadır. Örneğin, kasko sigortaları, sabit primli sigortalardandır. Sigorta ettiren, kendisine sunulan güvenceye karşılık olarak poliçede yazılı olan sabit primi ödeyerek borcundan kurtulur.

Değişir primli sigortalarda ise prim miktan rizikonun gerçekleşme oranına göre azalıp artabilir. Belirli bir süre içinde gerçekleşme olasılığı bulunan tehlikeler meydana gelmez ise tahsil edilen primler sigorta ettirene iade edilir. Riziko, beklenenin üzerinde gerçekleşirse sigorta ettirenlerce ödenecek prim tutarı artırılır. Değişir primli sigorta sistemi, bir tür “risk ortaklığı” niteliği taşıdığından ülkemizde ancak kooperatif statüsündeki sigorta şirketleri veya üyelik sigortacılığı yapan sigorta şirketleri tarafından uygulanabilir.

 

 

Cevapla