9 Mayıs 2021, Pazar
Yeni Yazılar

Genel Sigorta

Hastalık ve Sağlık Sigortası

1. Kavram Hastalık sigortası, sigortalının, sigorta süresince hastalanması veya herhangi bir kaza sonucu yaralanması hâlinde tedavisinin sağlanması ve sigortalının eski haline gelmesi için gerekli giderlerin sigorta şirketi tarafından karşılanması amacıyla yapılan bir sigortadır90. Eski Türk Ticaret Kanunu’nda hastalık sigortası düzenlenmediği gibi, bu konuda herhangi bir tanım da yapılmamış idi. Hastalık sigortası genel şartlarının teminat kapsamını belirleyen birinci maddesinde hem hastalık ... Devamını Oku »

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası

Tıbbî hatalar (malpraktis), son günlerde sürekli bir şekilde toplumun gündemini meşgul etmektedir[1]. Amerika Birleşik Devletlerinde, tıbbî hatalar sonucunda her yıl ortalama yüz bin kişinin öldüğü bilinmektedir Tıbbî kötü uygulamalar, yoğun bir şekilde hizmet vermeye çalışan hekimleri ciddi tazminat talepleriyle karşı karşıya getirdiği gibi, tedavi umuduyla sağlık kuruluşlarına başvuran hastalan ise tedavi bir yana uğradıkları zararların karşılanamaması riskiyle de başbaşa bırakmaktadır. Bu ... Devamını Oku »

İhtiyari trafik Sigortası

Zorunlu trafik sigortası ile sağlanan sigorta teminatı, poliçede yazılı olan limitle sınırlıdır. Her yıl yeniden belirlenen teminat limitleri, bazı kazalarda üçüncü kişilerin uğradıkları zarar miktarını karşılamaya yetmemektedir. Bu durumda, motorlu araç sahipleri, trafik sigortasına rağmen zarar görenlerin tazminat talepleriyle karşılaşabilmektedir. İşte, ihtiyari trafik sigortası, zorunlu trafik sigortası ile karşılanmayan tazminat taleplerine yönelik olarak ek sigorta güvencesi sağlayan bir sorumluluk sigortası. ... Devamını Oku »

Sigortacının Sorumlu Olduğu Hâller

Zorunlu trafik sigortası, bir mal sigortası değil, sorumluluk sigortası türüdür. Bu nedenle, bu sigorta ile sigorta ettiren kişinin işleteni olduğu motorlu araçların üçüncü kişilere verdikleri zararların karşılanması amaçlanır. Dolayısıyla, zarar gören kişiler, doğrudan doğruya trafik sigortası yapan şirkete başvurarak uğradıkları zararların tazminini talep edebilirler. Zorunlu trafik sigortacısının tazminat ödeyebilmesi için, 2918 sayılı KTK ve sigorta genel şartlarında öngörülen kapsamda bir ... Devamını Oku »

Sorumluluk Sigortaları

Sorumluluk sigortaları, sigorta ettirenin üçüncü kişilere karşı sorumluluğuna yol açan olaylar sonucunda malvarlığının azalması rizikosunu güvence altına alır . Bu sigorta, sigorta ettirenin üçüncü kişilere olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz; ancak sigorta ettirenin malvarlığında oluşabilecek azalmayı en aza indirmeyi amaçlar. Sorumluluk sigortası, zarar verenin aczine karşı bir garanti sağladığından üçüncü kişiler için de önemlidir2. Bir doktorun, yanlış teşhis sonucunda hastasının sağlam ... Devamını Oku »

Kredi Hayat Sigortası

Kredi hayat sigortası, kredi borçlusunun ölümü hâlinde bakiye kredi alacağını teminat altına alan bir sigortadır . Bu sigorta, ticarî hayatta özellikle bankaların tüketici kredisi veya kredi kartı müşterilerine yönelik olarak yapılır, uygulamada kredi hayat sigortası, tüketici kredilerinde, adeta zorunlu bir sigorta gibi sunulmaktadır. Ancak, kredi hayat sigortasının yaptırılması isteğe bağlı olup, müşteri tarafından talep edilmedikçe kredinin bir şartı olarak ileri ... Devamını Oku »

Alacak Sigortaları

Bir kişinin üçüncü kişilerdeki alacaklarım güvence altına almak amacıyla yaptırdığı sigortaya alacak sigortası adı verilir. Alacak sigortası, borcun ödenmemesi tehlikesine karşı sigorta güvencesi sağlar. Buna göre, borçlunun ölmesi, iflas etmesi, işsiz kalması veya iş göremez duruma gelmesi gibi hâllerde bu sigorta devreye girer, bakiye kredi borcu sigorta şirketi tarafından karşılanır. Bu yönüyle, alacak sigortalarında hem alacaklı hem de borçlu korunmuş ... Devamını Oku »

Cam Sigortası Kırılması

Cam kırılması sigortası, sigorta konusu bir binadaki cam ve aynaların kırılma rizikosuna karşı yapılır. Genellikle tek başına değil de paket sigortası şeklinde yangın, hırsızlık ve benzeri sigortalarla birlikte yapılır. Bu sigortanın konusunu, binamn dış cephe camlan ve kapı camlan oluşturur. Dolap, sehpa, masa vitrin gibi eşyalar üzerindeki cam ve aynalar teminat dışındadır. Cam kınlması sigortası, sigorta sözleşmesi ve genel şartlarda ... Devamını Oku »

İnşaat Sigortası

İnşaat sigortası, sigorta konusunu oluşturan değerlerin, teminat süresi içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, önceden bilinmeyen ve anî bir nedenle herhangi bir hasara uğraması hâlini temin eder. İnşaat sigortalan, sigorta konusu inşaat sırasında ortaya çıkabilecek tüm rizikoları (Ali Risk) teminat altına alır41. Sigortanın konusunu her türlü inşaat oluşturabilir. En basit olarak bir ev, apartman veya iş merkezi inşaatından başlayarak köprü, baraj, ... Devamını Oku »

Makina Sigortası ve Montaj

Makine kırılması ve montaj sigortalan, makinelerde anîden oluşan hasarlardan doğan zararlan karşılamak amacıyla yapılan bir kaza sigortasıdır. Bu sigorta özellikle sınaî tesis ve fabrikalarda, otel, mesken büro, hastane, sinema ve benzeri yerlerdeki makine ve tesislere yönelik rizikolan güvence altına alır. 1. Makine Kırılması Sigortası Bu sigortanın konusunu, henüz monte edilmemiş makine ve tesislerin yanı sıra uzun süredir kullanılmakta olan makineler ... Devamını Oku »